ວັນຈັນ, ວັນທີ 18/02/2019 ນາງ ສຸພີນ ວົງພະຈັນ ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນ
ຈົບປະລີນຍາເອກ ຈາກ ສ.ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ມອບປື້ມ ຈຳນວນ 2 ຫົວ ເປັນບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ປື້ມຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ແປເປັນພາສາລາວ  ໃຫ້ແກ່ ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊີ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບໂດຍ ອຈ. ສີສະຫັວນ ຮອງອຳນວຍການ ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ