ວັນຈັນ, ວັນທີ 26/04/2018  ໄດ້ມີການມອບປື້ມຂອງທ່ານ ນາງ ດາລິວັນ ສິດພະໄຊ ນັກຂຽນລາງວັນວັນນະກຳແມ່ນໍ້າຂອງປີ 2017 ໃຫ້ແກ່ຫໍສະໝຸດກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 40 ຫົວ ໃນນັ້ນປະກອບມີ 2 ຫົວເລື່ອງ 1. ເລື່ອງຈິງຄົນແທ້ “ໄປນຳຫາພໍ່” 2. ນິທານພື້ນເມືອງ “ທ້າວນຸຕົງ ແລະ ນາງເກົ້າເນາະ” ຊື່ງກາ່ວມອບໂດຍ ອາຈານ ນາງ ຄຳມະນີ ທີມງານຂອງ ທ່ານ ນາງ ດາລິວັນ ສິດພະໄຊ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ຈັນສີ ພວງສຸເກດ ຜູ້ອຳນວຍການຫໍສະໝຸດກາງ.