ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານວິຊາການ ຫ້ອງສະໝຸດ.

ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ

ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ນອກຈາກ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ຄຽງຄູ່ກັບການ ສົ່ງເສີມການໃຫ້ບໍລິການ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການ ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສຶກສາກ-ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ທົ່ວ ມຊ ແລ້ວ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າການຂົນ ຂວາຍ ຊອຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອຈັດຫາ ແລະ ປະດິດສ້າງຊັບພະຍາກອນ ຫ້ອງສະໝຸດ ທີ່ສື່ເຖິງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງມູນເຊື້ອຜູ້ນໍາ, ຫ້ອງວາລະສານ-ໜັງສືພິມຢ້ອນຫຼັງ, ຫ້ອງປຶ້ມ ກິດຕະພາກ ແລະ ຫ້ອງມູມຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານນາໆຊາດ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ໃນນັ້ນ, ມູມອາຊຽນ ກໍແມ່ນໜຶ່ງ ໃນບັນດາ ມູມຂໍ້ມູນ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຫ້ອງມູມຂໍ້ມູນຂ່າວສານນາໆຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮິບໂຮມ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ປະຈໍາຊາດ ຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທັງເປັນ ການຈັດເກັບໄວ້ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ສໍາລັບ ຜູ້ຊົມ ໃຊ້ບໍລິການ.

ໃນໄລຍະ 9 ປີກວ່າຜ່ານມາ ມູມອາຊຽນ (ASEAN Corner) ໄດ້ເປັນ ແຫຼ່ງ  ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ແຕ່ລະດ້ານ ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ຫຼື ຂອງ ສະມາຄົມການຄ້າ ເສລີ ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ (AEC)  ແລະ ຍັງໄດ້ປັບປຸງພັດທະນາຕົນເອງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈໍານວນໜຶ່ງ ຈາກຫໍສະໝຸດກາງໃນປີ 2013, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2015 ແລະ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ JAIF (Japan-ASEAN Integration Fund) ຊຶ່ງໄດ້ມີການລົງນາມມອບ-ຮັບທຶນ ລະຫວ່າງ ໂອນີໂລ AUNILO ເຄືອຂ່າຍ ຫ້ອງສະໝຸດ ມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (Libraries of ASEAN University Network)  ແລະ ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (University Central Library)  ໃນວັນທີ: 02/11/2021  ທຶນດັງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງເຄື່ອງເຟີຈິເຈີ, ຈັດຫາສິ່ງຕີພິມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊຽນ, ສ້າງເວບໄຊຕ໌ຂອງໂຄງການ ຮ່ວມມື JAIF-ASEAN, ຈັດຫາຄອມພິວເຕີ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດີຈິຕອລ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ເຫັນປະຈັກຕາ ຢູ່ທີ່ຊັ້ນ 3 ຂອງອາຄານຫໍສະໝຸດກາງ.

ບັນດາທ່ານທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ ທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຍ້ອນມີສ່ວນຮ່ວມ ດ້ານວິໄສທັດ ຂອງການນໍາທຸກຂັ້ນຊຶ່ງແນມເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງວຽກ ງານວິຊາການ ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຍ້ອນເຈດຕະນາຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ສະໜັບ ສະໜູນພັດທະນະຫໍສະໝຸດກາງ ໂດຍດີຕະຫຼອດມາ ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດອັນສະຫງ່າລາສີນິ້ ຂໍຮຽນເຊີນ ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານ ວິຊາການຫ້ອງສະໝຸດ ຂຶ້ນກ່າວເປີດພິທີເປັນທາງການ ຂໍເຊີນ.