ຫ້ອງອ່ານທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ສຳລັບບັນດາ ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຫໍສະໜຸດກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນການນັ່ງອ່ານຫນັງສືຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ ວາລະສານ, ຫນັງສືພີມ, ບົດກອນ, ບົດຄວາມ, ບົດວິທະຍານິພົນ, ປື້ມນິທານ ແລະ ປື້ມອື້ນໆ