Create Custom blog page or insert posts in any page as carousel or masonry blocks. Category ids can be filtered, means you can display posts from specific category or categories only. To start follow the steps bellow

1. Open the recent posts shortcode.
2. Select or fill in desired options

Category Id (optional)  :  Add ids of categories to filter, keep it blank for all categories (single or comma separated)
Number of item  :  Specify the number of recent posts to show.
Number of columns  :  Specify number of columns.
Show/hide item category labels  :  Show or hide category levels.
Show as carousel  : Show as carousel or masonry blocks

3 Column Carousel Example :

ຄວາມເປັນມາຂອງມູມອາຊຽນ ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານວິຊາການ ຫ້ອງສະໝຸດ. ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ນອກຈາກ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ຄຽງຄູ່ກັບການ ສົ່ງເສີມການໃຫ້ບໍລິການ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການ ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສຶກສາກ-ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ທົ່ວ ມຊ ແລ້ວ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າການຂົນ ຂວາຍ ຊອຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອຈັດຫາ ແລະRead More...
By : library | Jun 10, 2022

ພິທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສ້າງເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ (E – book) ແລະ QR code

ຄັ້ງວັນທີ 16 – 18 ກຸມພາ 2021, ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
By : library | Feb 19, 2021

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຫໍສະໝຸດກາງ, …)

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຫໍສະໝຸດກາງ, …)  
By : library | Jan 4, 2021

ການເຝິກອົບຮົມ

ການເຝິກອົບຮົມວິທີການນຳໃຊ້ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂທນິກ
By : library | Sep 15, 2020
0

ພິທີເປິດງານປະຖົມນິເທດປະຈຳປີ 2019

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28 ເດືອນ 11 ປີ 2019 ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງມະຫະວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ ຈັດງານປະຖົມນິເທດ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກສີ່ງພີມ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກວິຊາການ ເພື່ອການຮຽນ, ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ ດ້ວຍຕົວເອງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປີທີ 1 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
By : library | Dec 4, 2019

2 Column 4 Posts Masonry with pagination Example :

0

ການມອບປຶ້ມ ທຳນອງຊີວີດຂຽນແລະມອບໂດຍທ່ານ ແສງຈັນ ສຸຂະເສມ ຈຳນວນ 10 ຫົວ

ໃຈຄວາມ ແລະ ເນື້ອໃນປຶ້ມຈະເວົ້າເຖີ່ງການດຳລົງຊີວິດ ຄົນເຮົາມີໂອກາດສ້າງຄວາມດີໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວໃນຊ່ວງອາຍຸໜື່ງ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນແລ້ວໃນຊ່ວງອາຍຸຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ເໜືອນກັບວ່າມີສີ່ງໜື່ງທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ຊີວີດທີ່ຕ້ອງເປັນໄປເອີ້ນວ່າ ອຸປະສັກຂອງຄວາມຝັນເຊີ່ງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງສູ້ ສູ້ເພື່ອສ້າງຄວາມດີທົດແທນອຸປະສັກເຫຼົ່ານັ້ນ. ການສ້າງຄວາມດີນັັ້ນປຽບຄືລາງວັນອັນປະເສີດໃຫ້ຊີວິດແລ້ວເຮົາຈື່ງຈະຮູ້ວ່າ ຊີວິດມີພະລັງ ເເລະ ຄວາມມຸ້ງຫວັງເພື່ອເດີນທາງ ນີ້ຄືຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນສີ່ງໃໜ່ທີ່ຢູ່ໄກກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ການມອບປຶ້ມຂອງທ່ານໃນຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນການປະກອບສ່ວນຊ່ວບສ້າງຄັງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
By : library | Apr 6, 2018
0

ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 63 ປີຢ່າງສຸດໃຈ

ເພື່ອເປັນການຄຳນັບຮັບຕ້ອນວັນທີ່ສຳຄັນອິກວັນໜື່ງກໍ່ຄື ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ເນື້ອງຈາກເປັນວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 63 ປີຢ່າງສຸດໃຈ ທາງຫໍສະໜຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມພະນັກງານທັງໜົດ ອອກແຮງງານລ່ວມ ຈັດແຈງປື້ມເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີຂື້ນ.
By : library | Mar 30, 2018
0

ງານສະເລີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍີ່ງສາກົນທີ່ຫໍສະໜຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນທຸກໆປີຂອງວັນທີ 8 ມີນາເຊີ່ງເປັນວັນແມ່ຍີ່ງສາກົນ ຢູ່ຫໍສະໜຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການສະເລີມສະຫຼອງ ແລະ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳລາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ມີພາເຂົ້າສາມັກຄີ, ຮອ້ງເພລງ, ຟອ້ນລຳວົງລາວ ແລະມີການອວຍພອນເຊີ່ງກັນແລະກັນ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮ່ງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພາເຂົ້າສາມັກຄີ ພິທີການມອບຂອງຂັວນ ຮ້ອງເພລງ ຟ້ອນລຳວົງສາມັກຄີ
By : library | Mar 26, 2018
0

ງານປະຖົມນິເທດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປີທີ 1. (2017-2018)

ງານປະຖົມນິເທດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ້າງທັກສະການຮຽນຮູ້ວິທີເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປີທີ 1 ສົກຮຽນ 2017-2018
By : library | Dec 6, 2017
1 8 9 10

3 Column 6 Item Masonry Example :

ຄວາມເປັນມາຂອງມູມອາຊຽນ ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານວິຊາການ ຫ້ອງສະໝຸດ. ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ນອກຈາກ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ຄຽງຄູ່ກັບການ ສົ່ງເສີມການໃຫ້ບໍລິການ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການ ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສຶກສາກ-ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ທົ່ວ ມຊ ແລ້ວ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າການຂົນ ຂວາຍ ຊອຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອຈັດຫາ ແລະRead More...
By : library | Jun 10, 2022

ພິທີຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສ້າງເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ (E – book) ແລະ QR code

ຄັ້ງວັນທີ 16 – 18 ກຸມພາ 2021, ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
By : library | Feb 19, 2021

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຫໍສະໝຸດກາງ, …)

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຫໍສະໝຸດກາງ, …)  
By : library | Jan 4, 2021

ການເຝິກອົບຮົມ

ການເຝິກອົບຮົມວິທີການນຳໃຊ້ຫໍສະໝຸດອີເລັກໂທນິກ
By : library | Sep 15, 2020
0

ພິທີເປິດງານປະຖົມນິເທດປະຈຳປີ 2019

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28 ເດືອນ 11 ປີ 2019 ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງມະຫະວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ ຈັດງານປະຖົມນິເທດ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກສີ່ງພີມ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກວິຊາການ ເພື່ອການຮຽນ, ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ ດ້ວຍຕົວເອງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປີທີ 1 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
By : library | Dec 4, 2019

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້