ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-30/7/2018. ທ່ານ ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ໄດ້ລົງມາໄກ້ສິດຕິດແທດພະນັກງານຫໍສະໝຸດກາງໃນໄລຍະປັບປຸງຂໍ້ມູນເພື່ອຮອງຮັບການເປີດບໍລິການໃນສົກສຶກສາປີ 2018-2019 .