ພະນັກງານຈາກສະຖາບັນຍຸດຕິທຳແຫ່ງຊາດ 4 ທ່ານ ມາແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ ທີ່ ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 28/01/2019 – 01/02/2019 ຊີ່ງການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດເບື້ອງຕົ້ນ  ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ອາຈານ ສີສະຫວັນ, ອາຈານ ສີພາ ແລະ ອາຈານ ທອງວັນ