ວັນທີ່ 5/3/2019 ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມສ່ອງແສງສັນຈອນປະຈຳເດືອນກຸມພາ ບັນດາຄະນະນຳມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫໍສະໝຸດກາງ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊິ້ນຳແນວທາງການພັດທະນາ ດ້ານການບໍລິການຊໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນຫ້ອງສະໝຸດໃຫ້ຍືນຍົງ.