ເພື່ອເປັນການຄຳນັບຮັບຕ້ອນວັນທີ່ສຳຄັນອິກວັນໜື່ງກໍ່ຄື ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ເນື້ອງຈາກເປັນວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 63 ປີຢ່າງສຸດໃຈ ທາງຫໍສະໜຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມພະນັກງານທັງໜົດ ອອກແຮງງານລ່ວມ ຈັດແຈງປື້ມເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີຂື້ນ.