17/9/2018 ພຣະ ອາຈານ ສີສຸກ ສຸວັນນະຜ່ອງໃສ ນຳປື້ມນະວະນິຍາຍເລື່ອງ ຂໍລິຂິດຊີວິດຕົນເອງ ຈຳນວນ 20 ຫົວ ເຊີ່ງຂຽນໂດຍ  ພຣະ ອາຈານ ສີສຸກ ສຸວັນນະຜ່ອງໃສ ມາມອບໃຫ້ແກ່ ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກາ່ວຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສະຫວັນ ສິງວົງສາ ຄະນະອຳນວຍການ ຫໍສະໝຸດກາງ. ໃນການມອບປື້ມຄັ້ງນີ້ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສູງສົງໃຫ້ແກ່ຄັງຄວາມຮູ້ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.