ວັນທີ່ 5/3/2019 ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການມອບຮັບປື້ມ ວັດຈະນານຸກົມຄຳສັບກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 34 ຫົວ ເຊີ່ງມອບໂດຍຕ່າງໜ້າຈາກກົມປ່າໄມ້ 2 ທ່ານ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ຮອງອຳນວຍການຝ່າຍວິຊາການ ຂອງຫໍສະໝຸດກາງ.