ວັນທີ່ 16/11/2018 ກົງກັບວັນສຸກ ໄດ້ມີບັນດາສາດສະດາຈານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ຄູອາຈານຈາກມະຫາໄລຄອນແກ່ນມາຍຽມຢາມຖອດຖອນບົດຮຽນກັບຫໍສະໜຸດກາງມະຫະວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ