ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 / 4 / 2018 ຫໍສະໜຸດກາງໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ລາຍລະອຽດໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການມີຄື ກາານນຳໃຊ້ Program PMB ແລະ Program DSpace ນອກຈາກນັ້ນ ຫໍສະໝຸດກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຍັງໄດ້ມີການມອບປື້ມຈຳນວນ 135 ຫົວ ຊື່ງໃນນັ້ນປະກອບມີ 14 ວິຊາຄື: 1. ວິຊາການເມືອງ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 2. ວິຊາຈິດຕະວິທະຍາ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 3. ວິຊາຄອມພິເຕີ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 4. ວິຊາສະທິຕິພື້ນຖານ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 5. ທັກສະພື້ນຖານການເລີມເຮັດວຽກ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 6. ວິຊາພາສາອັງກິດພື້ນຖານ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 7. ທັກສະການຄົ້ນຄົ້ວ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 8. ທັກສະການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 9. ທັກສະການສື່ສານສຳລັບນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 10. ວິຊາຄະນິດສາດສຳລັບວິສະວະກຳສາດ ຈຳນວນ 5 ຫົວ, 11. ວິຊາລາວສຶກສາ I ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 12. ວິຊາລາວສຶກສາ II ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 13.ວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 10 ຫົວ, 14. ພາສາລາວວັນນະຄະດີ ຈຳນວນ 10 ຫົວ ແລະ ປື້ມທີ່ເປັນພາສາອັງກິດອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ທັງນັ້ນກໍ່ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍສ້າງຄັງຄວມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ໃຫ້ນັບມື້ນັບອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ.